Ekspertyzy audiowizualne

Jesteśmy najlepszą firmą zajmująca się profesjonalnym wydawaniem opinii z zakresu kryminalistyki. Pracujący z nami eksperci tworząc wysokiej jakości ekspertyzy. Podkreślamy, że osoby te mają status biegłych sądowych.

Doskonale wykształceni specjaliści cechujący się profesjonalizmem – to właśnie my! Oferta skierowana jest nie tylko do osób prywatnych, przedsiębiorców, ale również policji i wymiaru sprawiedliwości.

Współpracują z nami tacy profesjonaliści jak osoby z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego czy naukowcy uniwersyteccy, którzy wydali już wspólnie ponad 12 tysięcy opinii. 

Oferujemy wykonanie badań audiowizualnych w następującym zakresie.

Kamery przemysłowe – badanie audiowizualne to między innymi:

1. Dokładnie ustalenie autentyczności danego zapisu,
2. Ocenianie jakości danego zapisu na podstawie systemu,
3. Określenie ilości kopii, jeśli takie zostały wykonane,
4. Ustalenie jakości wykorzystanego sprzętu do utworzenia takiego zapisu – ustala się, czy sprzęt jest cyfrowy czy analogowy,
5. Utworzenie odpowiedniej kopii dowodowej taśmy w stosownym formacie,
6. Utworzenie stenogramu rozmów, które zostały utrwalone na taśmie,
7. Utworzenie dokumentacji – stop klatki z oryginalnej taśmy dowodowej,
8. Utworzenie dokumentacji także w postaci elektronicznej,
9. Poprawienie jakości obrazu- cyfrowa obróbka,
10. Rozpoznanie zapisu,
11. Weryfikacja systemu oraz autentyczności nagrania, zapisu,
12. Określenie możliwej liczby kopii,
13. Utworzenie tak zwanych stop klatek z taśmy, która jest dowodem,
14. Weryfikacja antropologiczna osób zarejestrowanych na taśmie dowodowej,
15. Fotografia profesjonalna,
16. Profesjonalne nagrania AV,
17. Zidentyfikowanie ludzi oraz przedmiotów na podstawie fotografii zdjęciowych lub też nagrań taśmy video i tym podobnych,
18. Zbadanie zapisów na taśmach video,
19. Określenie ewentualnej liczby kopii,
20. Weryfikacja systemu oraz autentyczności danego zapisu (w grę wchodzi określenie prób preparowania i fałszowania na podstawie montowania scen jak też przerabiania obrazów na różnych nośnikach).

WYSZUKAJ W SERWISIE:
Szukaj
CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Ekspertyzy Fonoskopijne i Audiowizualne wykonywane są przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.

Ekspertyzy wykonujemy na potrzeby organów procesowych (Prokuratura, Policja, Sądy) oraz dla osób prywatnych.
 

KONTAKT Z NASZYM KONSULTANTEM
Masz jeszcze jakieś wątpliwości?
Telefon do konsultanta w sprawie ekspertyz oraz informacje o ekspertyzach:

BIO GEN

Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych

ul. Mickiewicza 63

01-625 Warszawa

Tel. kom: 0-501 743 972
Tel. (022) 669 36 97

Biuro czynne:

Pon-Pt w godz. 9-15